Eura Mobil GmbH
Eura Mobil GmbH

Datavern

Administratorene for disse sidene tar beskyttelsen av dine personlige data svært alvorlig. Vi behandler personlige data konfidensielt og i samsvar med lovfestede forskrifter om datavern samt denne datavernerklæringen.

Det er vanligvis mulig å bruke vår internettside uten å måtte oppgi personlige data. Hvis det samles personlige data på våre sider (f.eks. navn, adresse eller e-postadresser), skjer dette så langt det er mulig på frivillig basis. Alle personlige data behandles konfidensielt. Dataene som oppgis, blir lagret, behandlet og eventuelt videresendt til avtalepartnere for Eura Mobil GmbH eller til tjenesteytere. Adressedata blir dessuten samlet, behandlet og videresendt til autoriserte forhandlere i markedsførings- og statistikkøyemed. Under databehandlingen overholdes alle lovfestede bestemmelser i sin helhet.

Du har når som helst muligheten til å tilbakekalle din godkjenning for fremtidig bruk, behandling eller formidling av dine data. Gi oss beskjed om dette på info(at)euramobil.de.

Vi henviser til at dataoverføring via internett (f.eks. ved kommunikasjon per e-post) kan ha svake punkter i sikkerheten. En fullstendig beskyttelse av dataene slik at tredjeparter ikke har tilgang, er ikke mulig.

Cookies

Internettsidene bruker delvis såkalte cookies. Cookies skader ikke datamaskinen og inneholder ikke virus. Cookies brukes til å gjøre vårt tilbud mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler som legges på datamaskinen og lagres av nettleseren din.

De fleste cookies som brukes av oss, er såkalte "session cookies". De slettes automatisk når besøket avsluttes. Andre cookies lagres på terminalen til du sletter dem. Disse cookiene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker oss.

Du kan stille inn nettleseren på en slik måte at du informeres om lagring av cookies og kan tillate det bare i enkelttilfeller, for spesielle situasjoner eller avvise det på generell basis, og du kan aktivere automatisk sletting av cookies når nettleseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan denne nettsiden ha begrenset funksjon.

Serverlogg-filer

Leverandøren av sidene samler og lagrer informasjon automatisk i såkalte serverlogg-filer, som nettleseren sender videre til oss automatisk. Denne informasjonen er:

  • Nettlesertype/-versjon
  • Operativsystemet som brukes
  • URL-en du ble videresendt fra
  • Vertsnavn på datamaskinen som brukes
  • Klokkeslettet for serverforespørselen

Disse dataene kan ikke tilordnes til bestemte personer. Disse dataene føres ikke sammen med andre datakilder. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere disse dataene i ettertid hvis vi gjøres kjent med konkrete holdepunkter for ulovlig bruk.

Kontaktskjema

Hvis du vil sende oss forespørsler via kontaktskjema, lagres opplysningene i kontaktskjemaet, inkludert kontaktdataene du har oppgitt der, for behandling av forespørselen og i tilfelle det oppstår flere spørsmål. Disse dataene gis ikke videre uten godkjenning.

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevene som tilbys på internettsiden, trenger vi en e-postadresse samt informasjon som gir oss mulighet til å kontrollere at du er eieren av den aktuelle e-postadressen og ønsker å motta nyhetsbrevet. Flere data samles ikke. Disse dataene bruker vi kun til å sende ønsket informasjon, vi gir dem ikke videre til tredjeparter.

En godkjenning for lagring av dataene, e-postadressen samt til å bruke denne informasjonen til å sende nyhetsbrev, kan når som helst tilbakekalles av deg via "Avmelding"-lenken i nyhetsbrevet.

Datavernerklæring for bruk av Google Analytics

Denne internettsiden bruker funksjoner fra internettanalysetjenesten Google Analytics. Tilbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker såkalte "cookies". Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å analysere din bruk av internettsiden. Informasjonen som genereres av cookie-filen om bruken av denne internettsiden, overføres vanligvis til en server hos Google i USA, og lagres der.

Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne internettsiden, forkortes først IP-adressen din av Google i medlemslandene i den europeiske unionen (EU) eller i andre kontraktsland for avtalen i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Bare i unntakstilfeller overføres den komplette IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På oppdrag fra administratoren av denne internettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av internettsiden for å generere rapporter om aktivitet på internettsiden og for å tilby videre tjenester som er relatert til bruk av internettsiden og bruk av internett generelt, til nettsideadministratoren. IP-adressen som formidles av din nettleser innenfor rammen av Google Analytics, føres ikke sammen med andre data fra Google.

Du kan forhindre lagring av cookies med en innstilling i nettleserprogramvaren. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at du i dette tilfellet ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne internettsiden i fullt omfang hvis du ikke tillater cookies. Du kan i tillegg forhindre registrering av data som genereres av cookien og som gjelder bruken av internettsiden (inkl. IP-adressen din) til Google samt behandling av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin fra følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan hindre registrering i Google Analytics ved å klikke på følgende lenke. Det lagres en opt-out-cookie som forhindrer fremtidig registrering av dine data ved besøk på denne internettsiden: Deaktiver Google Analytics

Nærmere informasjon om bruksbetingelser og datavern finner du på https://www.google.com/analytics/terms/no.html eller på https://www.google.de/intl/no/policies/. Vi gjør oppmerksom på at Google Analytics er utvidet med koden "anonymizelp" på denne internettsiden for å garantere anonym registrering av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

Datavernerklæring for bruk av YouTube

Vår internettside bruker plugins fra siden YouTube som drives av Google. Administrator for sidene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøker en av våre sider med YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren får beskjed om hvilken av våre sider du har besøkt.

Hvis du er logget inn på din YouTube-konto, lar du YouTube tilordne din søkeadferd direkte til personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av YouTube-kontoen.

Mer informasjon om omgang med brukerdata finner du i datavernerklæringen fra YouTube på https://www.google.de/intl/no/policies/privacy/

Informasjon, sletting, sperring

Du har når som helst rett på gratis informasjon om dine personlige, lagrede data, opprinnelse og mottaker samt formål med databehandlingen samt rett til korrigering, sperring eller sletting av disse dataene. Om dette samt for flere spørsmål til temaet personlige data kan du alltid ta kontakt med oss på adressen som er oppgitt under «Om oss».

Protest mot reklame via e-post

Det protesteres med dette at kontaktdata som er publisert innenfor rammen av impressumsplikten, brukes til oversending av reklame og informasjonsmateriale som ikke er bestilt. Sideadministratoren forbeholder seg rettslige trinn ved ikke tillatt tilsending av reklameinformasjon, f.eks. via e-post-spam.

Kildeangivelse: https://www.e-recht24.de

Opphavsrett og kjennetegnsrett

Eura Mobil anstrenger seg for å ta hensyn til opphavsretten til bilder, videosekvenser og tekster som er brukt i alle publikasjoner, bruke egne bilder, videosekvenser og tekster eller benytte lisensfrie bilder, videosekvenser eller tekster.

Alle fabrikk- og varemerker som er nevnt i internettilbudet og ev. er beskyttet av tredjeparter, er ubegrenset underlagt bestemmelsene for den gjeldende kjennetegnsretten og eiendomsrettene til de aktuelle eierne som er oppført. Bare på grunn av at det er nevnt, kan vi dra den slutningen at varemerker ikke er beskyttet av rettighetene til tredjeparter!

Copyright for offentliggjorte objekter som er utarbeidet av Eura Mobil, forblir kun hos Eura Mobil. Mangfoldiggjøring eller bruk av slike bilder, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Eura Mobil.

Ansvarsfraskrivelsens rettskraftighet

Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en del av internettilbudet som du ble henvist til denne siden via. Hvis deler eller enkeltformuleringer fra denne teksten ikke lenger eller ikke fullstendig skal tilsvare gjeldende juridisk posisjon, forblir de øvrige delene av dokumentet uberørt av dette både i innhold og gyldighet.

Datavernerklæring for bruk av Piwik

Denne internettsiden bruker open source-internettanalysetjenesten Piwik. Piwik bruker såkalte "cookies". Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å analysere din bruk av internettsiden. I tillegg lagres informasjonen som genereres av cookies om bruken av denne internettsiden, på vår server. IP-adressen anonymiseres før den lagres.

Informasjonen som genereres av cookies om bruken av denne internettsiden, gis ikke videre til tredjeparter. Du kan forhindre lagring av cookies med en innstilling i nettleserprogramvaren. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at du i dette tilfellet ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne internettsiden i fullt omfang hvis du ikke tillater cookies.

Hvis du ikke er enig i at dataene dine lagres og brukes, kan du deaktivere lagring og bruk her. I slike tilfeller lagres en opt-out-cookie i nettleseren din, som forhindrer at Piwik lagrer data om bruk. Hvis du sletter cookiene dine, slettes også opt-out-cookien fra Piwik. Opt-out må da aktiveres igjen ved neste besøk på vår side.